Sinds vorig jaar ben ik als vrijwilliger bestuurder bij LEJO vzw. 

Deze lente doe ik een sponsor-fietstocht van Praag naar Venetie ten voordele van LEJO vzw: Bike2Venice

LEJO is actief in Vlaanderen. Ze tracht maatschappelijk kwetsbare jongeren (12-19 jaar) te helpen een kansrijke toekomst uit te bouwen. LEJO wordt gesubsidieerd door verschillende ministeries van de Vlaamse Gemeeenschap (Onderwijs en Jeugd), provincies, steden en gemeenten, maar heeft nood aan bijkomende financiële middelen om haar werking te ondersteunen en verder uit te bouwen.

Ook ik wil hiervoor een steentje bijdragen en doe daarom in de maand mei deze fietstocht.

Ik doe beroep op mensen, organisaties en bedrijven met een sociale bewogenheid die deze fietstocht willen sponsoren ten voordele van een concreet renovatieproject van LEJO in de boerderij van De Inslag te Brasschaat ( in samenwerking met vzw De Rotonde).

Op deze website kan je uitgebreid informatie vinden over de fietstocht, LEJO, het project in Brasschaat en de sponsoring.

Met vriendelijke groet,

Marc Van Handenhove